[1]
І. Нерода, «АКЦІЯ ‘РЕВІНДИКАЦІЇ ДУШ’ НА ВОЛИНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1930-Х РОКІВ», litopys, вип. 25, с. 17-23, Груд 2021.