[1]
А. Бугайчук, «ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМНИХ ДОКУМЕНТІВ ЕКОЛОГІЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ», litopys, вип. 24, с. 187-195, Лип 2021.