[1]
О. Дем’янюк, «Сучасні дослідження подій доби Української Центральної ради на території Волинської губернії», litopys, вип. 20, с. 46-52, Чер 2019.