Дмитренко, А. (2017) «Продукти збиральництва у народній медицині Житомирського Полісся (за польовими матеріалами)», Літопис Волині, (17), с. 22-28. доступний у: http://litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/61 (дата звернення: 6Грудень2023).