Лаврут, О. (2021) «ШКОЛА В УКРАЇНСЬКІЙ РСР У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1940-Х – НАПРИКІНЦІ 1980-Х РОКІВ ОЧИМА ДОСЛІДНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ», Літопис Волині, (25), с. 44-47. doi: 10.32782/2305-9389/2021.25.07.