ДМИТРЕНКО, А. Продукти збиральництва у народній медицині Житомирського Полісся (за польовими матеріалами). Літопис Волині, n. 17, p. 22-28, 26 Вер 2017.