НЕРОДА, І. АКЦІЯ «РЕВІНДИКАЦІЇ ДУШ» НА ВОЛИНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1930-Х РОКІВ. Літопис Волині, n. 25, p. 17-23, 10 Груд 2021.