Дмитренко, А. (2017). Продукти збиральництва у народній медицині Житомирського Полісся (за польовими матеріалами). Літопис Волині, (17), 22-28. вилучено із http://litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/61