Мушинка, М. (2019). РЕЦЕНЗІЯ на рукопис монографії Анатолія Михайловича Трембіцького «Родинна династія Сіцінських-Чехівських-Січинських-Шандорів : просопографічний портрет (XVIII – ХХІ ст.)». Літопис Волині, (20), 107-109. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.20.17