(1)
Добржанський, О. «Руська бесіда» - провідне українське просвітнє товариство на Буковині другої половини ХІХ – початку ХХ ст. litopys 2018, 25-30.