(1)
Дмитренко, А. Продукти збиральництва у народній медицині Житомирського Полісся (за польовими матеріалами). litopys 2017, 22-28.