(1)
Бугайчук, А. ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМНИХ ДОКУМЕНТІВ ЕКОЛОГІЧНИХ ПАРТІЙ В УКРАЇНІ. litopys 2021, 187-195.