(1)
Бондаренко, М.; Дунайна, І. КУЛЬТУРА ТА ПОВСЯКДЕННЯ СЕЛА СТОВП’ЯГИ (ПЕРЕЯСЛАВЩИНА) У СПОГАДАХ МАРІЇ ІВАНІВНИ ДАНИЧ. litopys 2021, 63-68.