(1)
Грицишен, Д.; Прокопенко, Ж.; Прокопенко, Ж.; Кочин, Т.; Опанасюк, А. РОЗВИТОК АУДИТУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ПРОТИДІЇ ФАЛЬСИФІКАЦІЯМ. litopys 2021, 93-103.