(1)
Дем’янюк, О. Сучасні дослідження подій доби Української Центральної ради на території Волинської губернії. litopys 2019, 46-52.