(1)
Бондаренко, Г. Інтелектуальна еліта Волині (до початку ХХ ст.). litopys 2017, 47-51.