[1]
Лаврут, О. 2021. ШКОЛА В УКРАЇНСЬКІЙ РСР У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1940-Х – НАПРИКІНЦІ 1980-Х РОКІВ ОЧИМА ДОСЛІДНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ. Літопис Волині. 25 (Груд 2021), 44-47. DOI:https://doi.org/10.32782/2305-9389/2021.25.07.