[1]
Каліщук, О. 2021. ІСТОРИЧНА ТОПОГРАФІЯ ДАВНЬОРУСЬКИХ, ПІЗНЬОСЕРЕДНЬОВІЧНИХ ТА РАННЬОМОДЕРНИХ МІСТ УКРАЇНИ ЯК ІСТОРІОГРАФІЧНА ПРОБЛЕМА. Літопис Волині. 25 (Груд 2021), 39-43. DOI:https://doi.org/10.32782/2305-9389/2021.25.06.